Werk.nl

Werkvloer is een samenwerking van diverse gemeenten en het WerkgeversServicepunt Fryslân van het UWV.

Op de website www.werk.nl zijn verschillende vacatures te vinden, maar ook meer informatie over werk, solliciteren en hulp daarbij.

Tijdens Werkvloer zijn consulenten beschikbaar voor vragen over Werk.nl en voor startende ondernemers.